Luotsauksen historiaa ja nykypäivää

 

kuvat ©

 

Navigointi on yhtäaikaisesti paikanmääritystä, ohjailua ja aluksen hallintaa. Navigoinnin katsotaan alkaneen aluksen lähdettyä liikkeelle, ja se päättyy saavuttaessa määränpäähän. Rannikon läheisyydessä väylätila pienenee ja paikanmäärityksen, sekä aluksen liikkeiden ennustamisen merkitys kasvaa . Luotsausta on rajoitetussa väylätilassa tapahtuvaa, suurta tarkkuutta vaativaa navigointia.

 

 

Historiaa:

Vuonna 1579 ruotsin kuningas määräsi että luotsit kuuluvat merisotaväkeen, ja heidät vapautettiin sotapalveluksesta. 1600 luvulla ruotsissa värvättiin sotilaita palvelukseen siten, että kansalaisten oli luovutettava yli 15 vuotiaat pojat sotamiehiksi. Suurin osa näin värvätyistä sotilaista kuoli ensimmäisen puolenvuoden aikana liian kovan rasituksen vuoksi.

Luotsin ei tarvinnut lähettää poikaansa sotiin, sillä hän koulutti pojasta työnsä jatkajaa. 1667 ruotsin laki määräsi, että luotsia on pakko käyttää siellä missä se on saatavilla. Luotsin käyttö korvasi puutteelliset merikartat ja merimerkit, ja lisäsi näin turvallisuutta.

1696 ruotsissa tuli voimaan ensimmäinen luotsausasetus, jossa luotseille määrättiin myös merivartijan tehtävät, ja he joutuivat vannomaan valan uskollisuudestaan oikeudessa. Heistä tuli valtion virkamiehiä. Luotsausasetus määräsi myös kovat rangaistukset luotsille onnettomuustapauksissa. Luotsi oli korvausvelvollinen vahingosta joka aiheutui tämän huolimattomuudesta. Tämä jatkui myöhemmin myös venäjän vallan aikaan.

Vuonna 1724 ruotsin kuningatar lisäsi luotseille myös tullivartijan tehtävät. Heidän tuli matkan aikana valvoa ettei laivaan tai laivasta purettu matkan aikana luvatonta tavaraa. 1870 uusi asetus muutti raipparangaistukset vankeusrangaistuksiksi, mutta vahingonkorvausvelvollisuus säilyi.

Koska vain luotsit tunsivat rannikon ja sen karikot, he eivät saaneet kertoa tietojansa ulkomaisille alusten päälliköille. Luotseille oli muutenkin hyvin tarkkaa se, että mitään tietoja kulkuväylistä kenellekään. Tähän velvoitti myös annettu uskollisuusvala. Luotsit olivat ruotsin vallan aikaan hyvinkin arvostettuja, ja he saivat erityisvapautuksia valtiolta: verovapaus, vapautus sotaväkeen ottamiselta. He olivat ikään kuin kuninkaan luottomiehiä.

Suomen merenkulkuhallitus perustettiin joulukuussa 1917 ja luotsilaitos liitettiin tämän yhteyteen. Itsenäisen suomen ensimmäinen luotsausasetus allekirjoitettiin presidentti Ståhlbergin toimesta vuonna 1922, jolloin myös aluksen päällikkö määrättiin vastuuseen aluksen ohjailusta luotsin antamien ohjeiden mukaan. Samalla poistettiin luotsin rangaistus ja korvausvastuu onnettomuustilanteessa.

Luotsit rinnastettiin muihin virkamiehiin. Vaikka käskyvalta onkin aluksen päälliköllä, niin luotsin ammattitaito ja väylätuntemus on hyvin tärkeä. Puhutaan kapteenin ja luotsin jaetusta vallasta. Luotsi toimii laivassa kapteenin neuvonantajana ja kuljettavan vesialueen asiantuntijana. Ennen aikaan oli toisin. Luotsilla oli selkeä käskyvalta aluksen päällikköön ja  aluksen päällikön piti tarkasti totella. Nykyisin kansainvälinen käytäntö on se, että jos aluksen päälliköllä ei ole omaa reittisuunnitelmaa, eikä hän pysty seuraamaan luotsauksen tekemistä, joutuu luotsi ottamaan vastuullisen johtajan aseman, joka toisaalta kuitenkin on vastoin säädöksiä. Komentosillalla luotsilla on oltava apuna englantia osaava perämies.

Luotsauksen tarkoituksena on kuljetuksen, ihmishenkien, omaisuuden ja ympäristön turvaaminen, etenkin ahtailla ja vaikeilla rannikkoväylillä.

Luotsin tutkinto:

Luotsin ohjauskirjaa haettaessa on hakijalla oltava merikapteenin pätevyystodistus. Ensimmäistä ohjauskirjaa hakevalla on oltava 25  harjoittelumatkaa erilaisilla aluksilla hakemuksen kohteena olevalla väylällä, väylän molempiin suuntiin.

Linjaluotsinkirjaa matkustaja-alukselle haettaessa on suoritettava 30 harjoitusmatkaa väylän molempiin suuntiin hakemuksen kohteena olevalla väylällä ja aluksella. Rahtialuksella harjoitusmatkoja 10.

Lisäksi kolmiosainen koe: peitepiirroskoe, kirjallinen koe ja simulaattorikoe. Peitepiirroskokeessa hakija piirtää ulkomuistista tyhjälle karttapohjalle hakemuksen kohteena olevan väylän väyläalueen ja siihen liittyvät navigoinnin kannalta oleelliset karttamerkinnät. 1970 luvulla Turun luotsipiirissä luotsioppilaan täytyi piirtää ulkomuistista kartan ääriviivat ja merkitä siihen myös kaikki matalikot ja merimerkit. Nykypäivänä riittäväksi osaamiseksi on otettu se, että osaa kartan ulkoa. Koeluotsaus suoritetaan käsiohjauksella ilman apuvälineitä (1998).

vayla
Väylällä ollaan..

Luotsaus:

Luotseilla ei ole säännöllistä päivittäistä työaikaa, vaan työtä tehdään viikko kerrallaan ja sitten on viikko vapaata.

Työviikon aikana lähtö työtehtävään voi tulla mihin vuorokauden aikaan hyvänsä. Päivystys on mahdollista myös kotona.

Luotsauksen hinta riippuu luotsattavasta matkasta ja aluksen nettovetoisuudesta (NT). Esimerkiksi Viking Gracen kokoisen aluksen luotsaus Utöstä Turkuun maksaa n.  6200 euroa, kun taas Harmajalta Helsinkiin saman kokoluokan laivan luotsaus maksaa n. 1700 euroa. Linjaluotsijärjestelmä ja erillisen luotsinkäytön pakko poistettiin vuonna 1998 säädetyssä luotsauslaissa, edellyttäen kuitenkin että kauppa-aluksen päällikkö suorittaa väylätutkinnon.

Esimerkiksi vielä 1990 luvulla Turun ja Tukholman välisessä matkustajalaivaliikenteessä oli luotsi laivassa mukana aina koko matkan. Nykyisin näissä matkustaja-autolautoissa ei ole perinteistä linjaluotsia, vaan laivan päällikkö ja perämiehet ovat suorittaneet väylätutkinnon kyseiselle väylälle (linjaluotsitutkinto).

Kun luotsauslain muuttuessa 1998 luotsinkäyttöpakko poistui, ja alusten päällystön suoritettua väylätutkinnon, niin suomen vilkkaimman, Harmajan luotsiaseman luotsaukset vähenivät 60%. Muutoin aluksilla jotka ovat yli  70 metriä pitkiä tai yli 14 metriä leveitä luotsin käyttö on pakollista, samoin kaikilla tankkereilla. (luotsauslaki määrittelee tarkemmin)

Varsinaisen luotsaustyön lisäksi ammatinharjoittamista hoitavan, valtion omistaman luotsausliikelaitoksen Finnpilot:n luotsit raportoivat aluksen, henkilökunnan ja väylän turvallisuuteen liittyviä puutteita. Vuonna 2014 näitä turvallisuuteen liittyviä raportteja tehtiin 3507 kappaletta, joista suurin osa liittyi miehistön osaamiseen ja aluksen käsittelyyn.

Vastaavasti luotsauksella estettiin 41 vakavaa onnettomuutta. Läheltä piti-tilanteita estettiin 176 kpl. Vuonna 2016 luotsit ehkäisivät 29 vakavaa onnettomuutta. Luotsit ovatkin huolissaan alusten miehistön taidoista. Yhä useammin luotsit joutuvat ajamaan laivan laituriin, kun se yleensä on kuulunut laivan päällikön tehtäviin. Luotsausmäärä suomen merialueilla vuonna 2018 oli 25616 kpl, melkein puoli miljoonaa luotsattua merimailia ( Finnpilot).

Finnpilot on jo vuosia pystynyt täyttämään palvelulupauksen täsmällisestä luotsauspalvelusta lähes sataprosenttisesti. Finnpilot oy:n syksyllä 2016 teettämän tutkimuksen mukaan 95% yrityksen asiakkaista oli erittäin tai melko tyytyväisiä Finnpilottiin yhteistyökumppanina. Eniten arvostettiin Finnpilotin luotettavuutta, palvelualttiutta ja ammattitaitoa. kokonaisarvosana 6,0   asteikolla 1-7.

Uusi luotsauslaki 1.1.2017 tuo helpotuksia luotsin käyttöön:

Tammikuun ensimmäisenä päivänä 2017 voimaan tulleen uuden luotsauslain myötä pienen, enintään 90 metriä pitkän säiliöaluksen kapteeni tai perämies voi saada linjaluotsikirjan, jos kyseinen alus käyttää polttoaineenaan nesteytettyä maakaasua, tai vähärikkistä polttoainetta. Uudistuksen myötä myös luotsitutkintoon kuuluvista harjoittelumatkoista osan voi suorittaa simulaattorissa.

12.1.2017 Liikenneviraston Länsi-Suomen meriliikennekeskuksen havaintojen mukaan laivaliikenteelle haasteita aiheuttanut talvimyrsky on laantumassa. Selkämerellä Rauman ja Porin edustalla keskeytettyä luotsaustoimintaa on päästy taas jatkamaan.

8.12.2017 sattui harvinainen onnettomuus Emäsalon edustalla, Porvoon majakan eteläpuolella. Klo 16.58 luotsivene kaatui ollessaan noutamassa luotsia Sten Nordic alukselta. Kaksi kutterinhoitajaa menehtyi onnettomuudessa. Luotsivene upposi nostotoimien yhteydessä.

 

 

Hinta:  Esimerkki kahden erikokoisen laivan luotsausmaksuista kahdella eri reitillä: Utö-Turku/Vuosaari-Vuosaaren satama , yksi suunta. (Finnpilot)

 

2962€/1035€
4633€/1484€

One Reply to “Luotsaus”

  1. Hei Juha,
    olemme mieheni kanssa uusia yrittäjiä Sälgrundin luotsiasemalla ensi huhtikuusta alkaen. Etsin netistä tietoa luotsauksesta ja päädyin sivuillesi. Mielenkiintoista historiatietoa!
    Onko laivakuvat.com sinulle harrastus vai oletko ammatiltasi merenkulkija? Olisi mukava kuulla onko sinulla enemmänkin tietoa esim juuri Sälgrundista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *