m/s GENCA

m/s GENCA

Transfennica- Merikuljetuksia Suomen ja Euroopan välillä.

Kauppalaivasto

Kauppalaivasto

Suomen kauppalaivasto ja merihenkilöstö Varsinaisen kauppalaivaston muodostavat alukset, joiden pituus on vähintään 15 metriä, lukuun ottamatta proomuja ja muita kuljetuskoneettomia…