Meriturva-lakisääteistä pelastautumiskoulutusta merihenkilöstölle ja muille viranomaisille

kuvat:© 

 

YK:N alainen kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO ((International Maritime Organization) perustettiin vuonna 1958. Lontoossa päämajaa pitävän järjestön pääasiallisena tehtävänä on meriturvallisuus ja ympäristöasiat. IMO:n tärkein tehtävä onkin merionnettomuuksien ehkäiseminen, johon liittyy mm. merenkulkijoiden koulutus STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) . Ensimmäinen IMO:n STCW-sopimus hyväksyttiin 1978, jossa määriteltiin merimiesten pätevyyksien minimivaatimukset.

Kaikilla kauppa-aluksilla työskentelevillä tulee olla STCW-sopimuksen mukainen pelastautumiskoulutus.
Tätä koulutusta antaa vuonna 1997 perustettu, valtion omistama Meriturva. Yksi Meriturvan yksiköistä on vuonna 2002 Lohjalle valmistunut pelastautumiskoulutusyksikkö. Palokoulutusyksikkö sijaitsee Upinniemessä.

Meriturvalla on käytössään monipuoliset ja modernit tilat kaiken kattavine välineineen. Harjoitusallan on euroopan suurin sisätiloissa oleva allas. Altaan pituus on 43 metriä ja leveys 27m. Syvyyttäkin on  neljä metriä. Aaltokoneiden ja tuulipuhaltimien avulla saadaan todenmukainen tilanne eri tilanteisiin. Altaalle on rakennettu myös oikean korkuinen laivan ulkosivu pelastuslauttoineen.

Ainutlaatuinen on myös helikopterisimulaattori, jolla harjoitellaan pelastautumista veden alle joutuneesta helikopterista

Merenkulkijoiden lisäksi koulutuksessa käy lentäjiä, sotilaita ja muita viranomaisia Suomen lisäksi myös muista euroopan maista.

 

Katso myös:

Kauppalaivasto
katsonut myös: 134
Suomen kauppalaivasto ja merihenkilöstö Varsinaisen kauppalaivaston muodostavat alukset, joiden pituus on vähintään 15 metriä, lukuun ottamatta proom...
LNG polttoaineena
katsonut myös: 53
Puhdasta polttoainetta kaikille alustyypeille Meriliikentessä LNG, eli nesteytetty maakaasu on yleistynyt polttoaineena. Lng-Liquefied natural g...
m/s Link Star – Baltic Line
katsonut myös: 10
Turusta suoraan Puolaan, Norjaan ja Tanskaan. Baltic Line As/Baltic Line Suomi Oy, kahdella laivalla Baltia, Puola ja Pohjoismaat 30 vuoden ajan. ...

Kommentoi

avatar