hinaaja Storm Express. Uusi nimi m/s Thetis

IMO: 8203141